Image
Image
Image
Image
Image
Image

Suokone Oy

Suokone Oy on Sotkamon Vuokatissa sijaitseva konepajayritys, joka on erikoistunut MeriPeat turvekoneiden ja MeriCrushers murskaus- jyrsimien tuotantoon.

YRITYS

Suokone Oy on turvekoneiden ja murskausjyrsinten tuotantoon erikoistunut konepajayritys.

Vuonna 1971 perustetun sotkamolaisyrityksen menestystarina alkoi suometsien hyödyntämisestä. Yrityksen perustaja Reino Meriläisen keksimä kaksipuoleinen ojajyrsin innosti suuntautumaan turvetuotantokoneiden suunnitteluun. Ennakkoluuloton ja voimakas tuotekehitys teki Suokoneesta alansa edelläkävijän - nykyään yrityksen tuotteet kattavat koko turvetuotantoketjun suonraivauksesta pala- ja jyrsinturpeen tuottamiseen.

90-luvulla turvekoneiden rinnalle nousi uusi menestystuote, MeriCrusher murskausjyrsin. Maailmanlaajuiset markkinat avautuivat Suokoneelle monikäyttöisen laitteen myötä. Nykyään Suokoneen tuotteita on käytössä kaikilla mantereilla ja yritys toimittaa säännöllisesti tuotteitaan 20:een eri maahan. Valtakunnallisesti arvostettu Suokone on saavuttanut monia keksintö- ja yrittäjäpalkintoja.

Menestyksen lisäksi Suokone on kokenut myös lamakausien epävarmuuden. Vastoinkäymiset ovat opettaneet yritystä olemaan koko ajan valmiina uusille ideoille ja kehittymään yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

70-Luvulla alkanut oma tuotekehitys on edelleen Suokone Oy:n perusta. Lisäksi monipuolinen yhteistyö luotettavien  kumppaneiden kanssa auttaa yritystä mukautumaan tulevaisuuden haasteisiin. Uuden vuosituhannen puolella Suokone on vakiinnuttanut paikkansa maakuntansa vakavaraisimpien yritysten joukossa. Into perheyrityksen jatkamiseen ja ammattitaitoinen henkilökunta takaavat, että Suokoneen menestys jatkuu tulevaisuudessakin.

Kone- ja varaosamyynti

Kotimaassa konemyynti tapahtuu pääasiallisesti suoraan tehtaalta loppukäyttäjille, näin pidämme suorat yhteydet kentälle ja reagoimme tarvittaessa nopeasti ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Myymme jonkin verran koneita Suomeen myös koneliikkeiden kautta ja uskomme, että tämä toiminta tulee lisääntymään, joten ota rohkeasti yhteyttä tarjouksen merkeissä omaan konemyyjääsi.

Varaosat kaikkiin valmistamiimme tuotteisiin toimitamme suoraan loppukäyttäjille tehtaaltamme Vuokatista.

Tuotekehitys

Suokone Oy:n tuotekehityksen perusta on asiakaslähtöisyys. Suorat yhteydet tuotteidemme loppukäyttäjiin takaavat tarpeellisen tiedonsaannin tuotteiden kehitystyölle. Laaja tuotevalikoimamme vaatii jatkuvaa ylläpitoa sekä kehitystyötä toimintaympäristön ja vaatimusten jatkuvasti muuttuessa.

Lukemattomat ovat ne asiakkailtamme tulleet ideat ja parannusehdotukset tuotteisiimme, joista suuri osa on myös toteutettu hyvässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Suunnittelijoillamme on käytössään parhaat ohjelmistot ja laitteet tarvittavan suunnittelutyön tekemiseksi. Liki 50 toimintavuoden aikana kertynyt yli 50 000 työpiirustusta käsittävä arkistomme on melkoinen tietopankki uusien tuotteiden suunnitteluun sekä aktiivisten tuotteiden ylläpitoon.

Mikäli sinulla on hyvä idea uudesta tuotteesta tai olemassa olevan tuotteen kehittämisestä, niin ota rohkeasti yhteyttä meihin.

Tuotanto

Suokone Oy:n oma konetuotanto on hyvin monipuolista, suoritamme tehtaallamme teräksen esikäsittelyä, koneistusta, hitsausta, kokoonpanoa ja maalausta. Tuotantohenkilöstömme on pitkään palvellutta ja ammattitaitoista väkeä. Hitsauksessa käytämme myös robottihitsausta ja koneistuksessa NC-koneita. Valmistusohjelmamme käsittää myös erikoisvaihteistoja sekä hydrauliikkasylintereitä. Tavaran toimittajamme sekä alihankkijamme ovat myös alansa ammattilaisia ja yhdessä muodostamme toimivan ja laadukkaan valmistusketjun. Teemme jonkin verran alihankintatöitä myös muille yrityksille ja tarjoamme mielellämme laadukasta valmistusosaamistamme alan yrityksille.

FI V Euroopan unionin osarahoittama POS web

Näihin projekteihin olemme hakeneet ja saaneet Euroopan aluekehitysrahastontukea.

1. Toimintajärjestelmän hankinta – ja integrointiprosessi (Yrityksen toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmän uusiminen ja nykyisten järjestelmien integroiminen uuteen järjestelmään)

2. Hitsausrobottiaseman hankinta (tuotannoninvestointi hitsausrobottiasemaan)

Suokone Oy:n laatu- ja ympäristöpolitiikka

Pyrimme ylittämään asiakkaan odotukset. Omilla ratkaisuilla ja tuotteillamme tehostamme asiakkaidemme prosesseja ja liiketoimintaa.

Yritysjohto on luonut edellytykset laadun syntyyn nimeämällä vastuuhenkilöt ja varaamalla tarvittavat resurssit toimintojen ja laatujärjestelmän systemaattiseen ylläpitoon. Yrityksemme sitoutuu voimassa olevien lakien ja asetusten noudattamiseen sekä ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien vaatimuksiin.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti kuuntelemalla asiakkaita ja heidän tarpeitaan. Asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden ymmärtäminen on toiminnan lähtökohta. Asiakastyytyväisyyttä selvitetään ja mitataan aidolla kanssakäymisellä asiakkaiden kanssa. Asiakaspalautteita hyödynnetään toiminnan jatkuvassa kehittämisessä.

Koulutamme henkilöstöämme asiakastarpeen ja teknologian vaatimusten mukaisesti. Jokainen vastaa oman työnsä laadusta ja siitä, ettei viallinen tuote tai työsuoritus pääse seuraavaan työvaiheeseen. Vastuu koskee myös materiaalitoimittajia. Hoidamme sisäiset ja ulkoiset laatupoikkeamat jämäkästi.

Suokone Oy:n ympäristönsuojelutoimenpiteet ovat tehokkaita ja kustannuksiltaan kohtuullisia. Raaka-aineiden käyttö on mahdollisimman tehokasta hukan ja romun vähentämiseksi. Tuotantoon valitaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia kemikaaleja, energiaa käytetään tehokkaasti ja säästeliäästi. Sitoudumme suojelemaan ympäristöä kaikissa toiminnoissamme.

Asetamme laatu ja ympäristötavoitteemme vuosittain. Viestimme ne henkilöstölle selkeästi ja ymmärrettävästi. Katselmoimme laatu- ja ympäristöpolitiikan vuosittain.

YRITYS

Suokone Oy on turvekoneiden ja murskausjyrsinten tuotantoon erikoistunut konepajayritys.

Vuonna 1971 perustetun sotkamolaisyrityksen menestystarina alkoi suometsien hyödyntämisestä. Yrityksen perustaja Reino Meriläisen keksimä kaksipuoleinen ojajyrsin innosti suuntautumaan turvetuotantokoneiden suunnitteluun. Ennakkoluuloton ja voimakas tuotekehitys teki Suokoneesta alansa edelläkävijän - nykyään yrityksen tuotteet kattavat koko turvetuotantoketjun suonraivauksesta pala- ja jyrsinturpeen tuottamiseen.

90-luvulla turvekoneiden rinnalle nousi uusi menestystuote, MeriCrusher murskausjyrsin. Maailmanlaajuiset markkinat avautuivat Suokoneelle monikäyttöisen laitteen myötä. Nykyään Suokoneen tuotteita on käytössä kaikilla mantereilla ja yritys toimittaa säännöllisesti tuotteitaan 20:een eri maahan. Valtakunnallisesti arvostettu Suokone on saavuttanut monia keksintö- ja yrittäjäpalkintoja.

Menestyksen lisäksi Suokone on kokenut myös lamakausien epävarmuuden. Vastoinkäymiset ovat opettaneet yritystä olemaan koko ajan valmiina uusille ideoille ja kehittymään yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

70-Luvulla alkanut oma tuotekehitys on edelleen Suokone Oy:n perusta. Lisäksi monipuolinen yhteistyö luotettavien kumppaneiden kanssa auttaa yritystä mukautumaan tulevaisuuden haasteisiin. Uuden vuosituhannen puolella Suokone on vakiinnuttanut paikkansa maakuntansa vakavaraisimpien yritysten joukossa. Into perheyrityksen jatkamiseen ja ammattitaitoinen henkilökunta takaavat, että Suokoneen menestys jatkuu tulevaisuudessakin.


SUOKONE OY
Lastaajantie 1
88610 VUOKATTI
Puhelin:      08-66 62 011
Faksi:         08-66 62 014
Sähköposti: suokone@suokone.com

Kone- ja varaosamyynti

Kotimaassa konemyynti tapahtuu pääasiallisesti suoraan tehtaalta loppukäyttäjille, näin pidämme suorat yhteydet kentälle ja reagoimme tarvittaessa nopeasti ympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

Myymme jonkin verran koneita Suomeen myös koneliikkeiden kautta ja uskomme, että tämä toiminta tulee lisääntymään, joten ota rohkeasti yhteyttä tarjouksen merkeissä omaan konemyyjääsi.

Varaosat kaikkiin valmistamiimme tuotteisiin toimitamme suoraan loppukäyttäjille tehtaaltamme Vuokatista.

Tuotekehitys

Suokone Oy:n tuotekehityksen perusta on asiakaslähtöisyys. Suorat yhteydet tuotteidemme loppukäyttäjiin takaavat tarpeellisen tiedonsaannin tuotteiden kehitystyölle. Laaja tuotevalikoimamme vaatii jatkuvaa ylläpitoa sekä kehitystyötä toimintaympäristön ja vaatimusten jatkuvasti muuttuessa.

Lukemattomat ovat ne asiakkailtamme tulleet ideat ja parannusehdotukset tuotteisiimme, joista suuri osa on myös toteutettu hyvässä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Suunnittelijoillamme on käytössään parhaat ohjelmistot ja laitteet tarvittavan suunnittelutyön tekemiseksi. Liki 50 toimintavuoden aikana kertynyt yli 50 000 työpiirustusta käsittävä arkistomme on melkoinen tietopankki uusien tuotteiden suunnitteluun sekä aktiivisten tuotteiden ylläpitoon.

Mikäli sinulla on hyvä idea uudesta tuotteesta tai olemassa olevan tuotteen kehittämisestä, niin ota rohkeasti yhteyttä meihin.

Tuotanto

Suokone Oy:n oma konetuotanto on hyvin monipuolista, suoritamme tehtaallamme teräksen esikäsittelyä, koneistusta, hitsausta, kokoonpanoa ja maalausta. Tuotantohenkilöstömme on pitkään palvellutta ja ammattitaitoista väkeä. Hitsauksessa käytämme myös robottihitsausta ja koneistuksessa NC-koneita. Valmistusohjelmamme käsittää myös erikoisvaihteistoja sekä hydrauliikkasylintereitä. Tavaran toimittajamme sekä alihankkijamme ovat myös alansa ammattilaisia ja yhdessä muodostamme toimivan ja laadukkaan valmistusketjun. Teemme jonkin verran alihankintatöitä myös muille yrityksille ja tarjoamme mielellämme laadukasta valmistusosaamistamme alan yrityksille.

FI V Euroopan unionin osarahoittama POS web

Näihin projekteihin olemme hakeneet ja saaneet Euroopan aluekehitysrahastontukea.

1. Toimintajärjestelmän hankinta – ja integrointiprosessi (Yrityksen toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmän uusiminen ja nykyisten järjestelmien integroiminen uuteen järjestelmään)

2. Hitsausrobottiaseman hankinta (tuotannoninvestointi hitsausrobottiasemaan)

Suokone Oy:n laatu- ja ympäristöpolitiikka

Pyrimme ylittämään asiakkaan odotukset. Omilla ratkaisuilla ja tuotteillamme tehostamme asiakkaidemme prosesseja ja liiketoimintaa.

Yritysjohto on luonut edellytykset laadun syntyyn nimeämällä vastuuhenkilöt ja varaamalla tarvittavat resurssit toimintojen ja laatujärjestelmän systemaattiseen ylläpitoon. Yrityksemme sitoutuu voimassa olevien lakien ja asetusten noudattamiseen sekä ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien vaatimuksiin.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti kuuntelemalla asiakkaita ja heidän tarpeitaan. Asiakkaiden nykyisten ja tulevien tarpeiden ymmärtäminen on toiminnan lähtökohta. Asiakastyytyväisyyttä selvitetään ja mitataan aidolla kanssakäymisellä asiakkaiden kanssa. Asiakaspalautteita hyödynnetään toiminnan jatkuvassa kehittämisessä.

Koulutamme henkilöstöämme asiakastarpeen ja teknologian vaatimusten mukaisesti. Jokainen vastaa oman työnsä laadusta ja siitä, ettei viallinen tuote tai työsuoritus pääse seuraavaan työvaiheeseen. Vastuu koskee myös materiaalitoimittajia. Hoidamme sisäiset ja ulkoiset laatupoikkeamat jämäkästi.

Suokone Oy:n ympäristönsuojelutoimenpiteet ovat tehokkaita ja kustannuksiltaan kohtuullisia. Raaka-aineiden käyttö on mahdollisimman tehokasta hukan ja romun vähentämiseksi. Tuotantoon valitaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia kemikaaleja, energiaa käytetään tehokkaasti ja säästeliäästi. Sitoudumme suojelemaan ympäristöä kaikissa toiminnoissamme.

Asetamme laatu ja ympäristötavoitteemme vuosittain. Viestimme ne henkilöstölle selkeästi ja ymmärrettävästi. Katselmoimme laatu- ja ympäristöpolitiikan vuosittain.

Suokone Oy

Lastaajantie 1
88610 Vuokatti
FINLAND
Tel: +358 8 66 62 011
suokone@suokone.com

logo suokone mericrusher

Quality innovations
since 1971

youtube